פורטל מידע לתחומי הכלכלה והפיננסיים
חדשות ועדכונים מהעולם הכלכלי פיננסי

תמהיל האשראי בזמן קצר והזמן הארוך באובליגו של חברה

אחד האמצעים השימושיים ביותר לבחינת מצבו של עסק מסוים הוא בחינת תמהיל האשראי שלו. אם הבנקים מעניקים לו אשראי ללא כל חשש הדבר מעיד על יציבות כלכלית וסיכויים חיוביים להתפתחות והתרחבות בעתיד. הבנקים הם גופים כלכליים שפועלים למטרת רווח, הבנק לא יניח את כספו על קרן הצבי, הוא מעניק מסגרות אשראי בהתאם.

איך מבקשים אשראי לעסק?

הפנייה אל הבנק או כל גוף פיננסי אחר לקבלת אשראי או הלוואה מתבצעת בהתאם למצבו הכלכלי של העסק. ישנם מקרים בהם האשראי נועד לפתירת בעיית תזרים מזומנים וישנם מקרים בהם האשראי נחוץ למטרת פיתוח העסק. האופן בו מציגים את הנתונים והתכנית העסקית שונה בכל אחד מהמקרים הללו. בקשת האשראי מורכבת מ-3 שלבים : גיבוש תכנית עסקית, הגשת התכנית לבנק וניהול משא ומתן. בכל אחד מהשלבים הללו ליווי של יועץ פיננסי יסייע לבעל העסק בהשגת אשראי לעסק ומטרות נוספות.

ניהול פיננסי עצמאי

אשראי לעסקים

אם החלטת לנהל את הכספים של העסק באופן עצמאי ללא סיוע של יועץ פיננסי תתבקש ללמוד את השפה המקצועי ולרכוש יידע בסיסי בתחום. לקראת כל פגישה עם נציגי הבנק או חברת המימון חשוב לבצע הכנות מתאימות ולהקפיד על מראה ייצוגי ושפה נאותה. במקרים בהם הפגישה מתקיימת במשרדי העסק יש להכין אותם מבעוד מועד, לערוך למשתתפים סיור קצר במתחם ולהכין לקראתם כיבוד קל ושתייה. אם הפגישה מתקיימת בבנק חשוב להגיע למקום בזמן כאשר אתה בקיא היטב בתכנית העסקית ומצבו הכלכלי של העסק.

הגדלת אובליגו

הבנקים מחלקים את מסלולי ההלוואות שהם מעניקים ללקוחות ל-3 סוגים : הלוואות לטווח הקצר, הלוואות לטווח בינוני והלוואות לטווח הארוך. קבלת ההלוואות והגדלת האובליגו מתבססים על בדיקת הביטחונות של החברה ומחזור הכספים שלה. ברשימת הביטחונות שיוכלו לעמוד לזכות החברה אפשר למצוא נכסי נדל"ן, ערבויות, הון עצמי של בעל העסק וציוד יקר ערך. במקרים בהם החברה לא עומדת בתשלומי פירעון ההלוואה יוכל הבנק לממש את הביטחונות ולקבל את כספו. הלוואות ללא ביטחונות ניתנות אך ורק במקרים בהם מדובר בהלוואה לטווח הקצר לחברות שמציגות יציבות כלכלית לטווח הארוך.

במצבים בהם הגדלת האובליגו באה למטרה "לרפא" את העסק יש לבחון את הצעדים בזהירות רבה. בעלי עסקים שמתעלמים מהקשיים הכלכליים וממשיכים להוציא כספים ללא בקרה עלולים למצוא עצמם במצוקה כלכלית גדולה יותר. חריגות בחשבון הבנק, איחור בתשלומים וצ'קים שחוזרים פוגעים בדירוג האשראי של בעל העסק. כאשר העסק כבר נמצא בחריגה קשה יהיה לגייס אשראי. הצעד החכם יהיה לזהות את ההידרדרות הכלכלית כבר בשלבים הראשונים ולהתחיל מיד בתהליכי הבראה וצמצום הוצאות.

צ'קים חוזרים הם סימפטום עיקרי לכל בעל עסק שנמצא במצוקה כלכלית. לאחר 2 צ'קים שחוזרים הבנק פונה אל בעל החשבון ומבקש הבהרות. במצבים בהם המצב מתמשך וצ'קים נוספים חוזרים הבנק לא ימצא מנוס מהטלת הגבלות על החשבון, סגירת מסגרת האשראי והפסקת כל פעילות הזרמת כספים או מתן הלוואות לעסק.