פורטל מידע לתחומי הכלכלה והפיננסיים
חדשות ועדכונים מהעולם הכלכלי פיננסי

ייעוץ וליווי בנקאי פיננסי

התנהלות מול המערכת הבנקאית

ההתנהלות מול המערכת הבנקאית, הינה קריטית ליכולתו של העסק להתנהל ולהתפתח. אנו מכירים היטב את המערכת הבנקאית ואת השיקולים המנחים אותה בעבודה עם הלקוחות. עבודה נכונה מול הבנקים, זה לפעמים להיות או לחדול. הצלחת ההתנהלות מול הבנקים, מותנית במידה רבה, בשליטה בתזרים המזומנים, ביכולת הצגה נכונה של העסק וההתפתחויות בו, והצגת הפוטנציאל שלו.

ייעוץ בנקאי פיננסי

ייעוץ וליווי פיננסי בנקאי כולל

בחינת ההסדרים הקיימים
השגת שיפורים בתנאי ניהול החשבון
ייעוץ בניהול תזרים המזומנים
טיפול בהשגת אשראים שוטפים והלוואות